Wat is een afkoppelingsstudie?

Bij een afkoppelingsstudie komt heel wat kijken. Afkoppelen is niet hetzelfde als een scheiding realiseren tussen de afvoer van hemelwater en afvalwater. Er is een hemelsbreed verschil tussen scheiden en afkoppelen. Een eenvoudige scheiding kan gerealiseerd worden door het aanleggen van 2 buizen, één die aansluit op de DWA-leiding (droogweerafvoer), een andere op het RWA- stelsel (regenwaterafvoer). Bij afkoppeling gaat men verder en probeert men bovenop de scheiding ook het hemelwater ter plaatse op te vangen voor hergebruik, te infiltreren of te bufferen (volgens de volgorde van de ‘waterladder’ of “ladder van Lansink”). Alleen wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van de ligging en het type bebouwing.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden van afvalwater en regenwater op privaat domein.

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in afkoppeling- en hydronautstudies voor verschillende studiebureaus, rioolbeheerders, particulieren, bedrijven en gemeentes.

We staan u graag bij inzake het scheiden van afvalwater en hemelwater volgens de geldende regelgeving.

Wij geven u advies, maken indien gewenst een volledige studie op en begeleiden u door het hele traject.

Ook hebben wij het attest van “afkoppelingsadviseur voor grote projecten” (bedrijven) van Vlario behaald.