Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een keuring?

1. Rioleringsplan (kan geïntegreerd zijn in goedgekeurd bouwplan) van de werkelijk uitgevoerde toestand (As-Built, deze toestand dient overeen te stemmen met de  foto’s).

rioleringsplan

2. Een goedgekeurde (volledige) bouwvergunning.

3. Een aantal facturen waarop de inhoud/capaciteit van bepaalde rioleringsonderdelen terug te vinden is (indien van toepassing).

– De inhoud van de regenwaterput
– De inhoud van de infiltratievoorziening
– De inhoud van een septische put (vloeibaarmaker)

4. Aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

5. Eventuele briefwisseling met de rioolbeheerder/gemeente met betrekking tot het te keuren stelsel op  privaat terrein

6. Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel buiten de woning.

Foto’s waarop de rioleringsonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde.

Foto’s waarop aansluitingen van leidingen met rioolonderdelen zichtbaar zijn op het ogenblik dat ze nog niet afgedekt zijn met aarde

7. Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van het stelsel binnen de woning.


Wat wordt er gekeurd?

De keurder gaat na of uw afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Bovendien gaat de keurder na of u een hemelwaterput geplaatst heeft (indien opgelegd in de GSV Hemelwater).

Indien er nog geen riolering in de straat is, die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie, maar dit is in de toekomst wel gepland is (collectief te optimaliseren buitengebied) gaat de keurder ook na of u een septische put heeft waar zowel uw zwart als grijs water in toekomen.

Indien er geen riolering is en u zelf in moet staan voor de zuivering van uw afvalwater (individueel te optimaliseren buitengebied) gaat de keurder ook na of u een IBA (Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) geplaatst heeft.

Bovendien gaat de keurder na of het rioleringsstelsel voldoet aan bijkomende wetgeving- en regelving en noteert deze als opmerkingen/aandachtspunten.