Wanneer is een keuring verplicht?

De keuring is verplicht in 4 gevallen (AWVR, Art.12).

  1. Voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/2011 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen);
  2. Bij belangrijke wijzigingen.
  3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;
  4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem II.

Onder belangrijke wijzigingen verstaat men alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. Een volledige lijst met ‘belangrijke wijzigingen’ kan u opvragen bij uw rioolbeheerder.