Wanneer is een keuring verplicht?

Sinds 1 juli 2004 is de keuring van alle nieuwe of gewijzigde sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Keuringen zijn verplicht: 

  • voor de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen;
  • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.

Voorlopig gekeurd tappunt (eentapskeuring)

Hebt u reeds water nodig tijdens de bouwfase? Uw drinkwaterbedrijf kan dan een voorlopig gekeurd tappunt (minibinneninstallatie) leveren waardoor u onmiddellijk over water beschikt alvorens uw sanitaire installatie is afgewerkt. Na afloop van de (ver)bouw(ings)werken is in elk geval een basiskeuring noodzakelijk voor de eerste ingebruikname. U kan ook zelf de installatie doen maar vooraleer u dit tappunt effectief kan gebruiken moet het gekeurd worden. 

Basiskeuring

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of uw sanitaire installatie in overeenstemming is met de voorschriften van het ‘Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending’ van AquaFlanders.