Waarom is de keuring van een riolering verplicht?

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privé waterafvoer van woningen en andere gebouwen verplicht. Deze verplichting wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Met betrekking tot de keuring van de riolering is er een Ministerieel besluit ingevoerd betreffende de keuring van de binneninstallatie (sinds 2006) en de privéwaterafvoer (sinds 2011). Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt wat betreft de uitvoering van de keuring van de private riolering (zie ook de wijziging hieronder!).

Een rioolbeheerder kan ook bijkomende zaken laten keuren indien deze zijn opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement/aanvullende voorwaarden, goedgekeurd door de minister.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de keuring privé-riolering op zijn grondgebied.

Wij voldoen aan alle voorwaarden als erkende keurders en keuren uw riolering in gans Vlaanderen! Ook bedrijven, appartementen, rusthuizen, enz.

Vraag vrijblijvend uw Riosan offerte aan via het contactformulier.