Links

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven. Ze biedt aan deze bedrijven en de Vlaamse overheden een overlegplatform aan. 

Hier vindt u informatie over duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing.