Hoe verloopt een keuring?

De keurder bekijkt eerst de controledocumenten (foto’s, plannen en documenten) die hij van u ontving. Aan de hand van een aantal testen die hij ter plaatse zal uitvoeren, zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is verbonden is. Hij zal nagaan of het stelsel volledig gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving.

Indien het stelsel correct verbonden is en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving (AWVR en MB keuring) zal u een conformiteitsattest ontvangen. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen aanvragen. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

Indien uit de testen die de keurder uitvoert blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving zal de keurder een non-conformiteitsattest afleveren. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen.