Hoe verloopt een keuring?

Voor de keuring van een binneninstallatie komt de keurder op het afgesproken moment langs om de documenten (toestellenlijst en uitvoeringsplan) na te kijken en alle toestellen en beveiligingen te controleren.

Uw installatie is conform

De  keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van uw  installatie bevestigt. Bij conformiteit kan uw  binneninstallatie in dienst gesteld worden. De keurder kan de verzegeling wegnemen. Het openen/in dienst stellen gebeurt best door/of in het bijzijn van de installateur.

Indien uw installatie ‘conform doch bijkomende keuring verplicht’ is, betekent dit dat uw binneninstallatie op het moment van keuring nog niet volledig is (bv. 2de badkamer die later wordt afgewerkt). Na voltooiing van de binneninstallatie moet u een bijkomende keuring aanvragen om het uitgebreide gedeelte te laten controleren.

Uw installatie is niet conform

De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Neem contact op met uw drinkwaterbedrijf voor de vooropgestelde termijnen. Na herstel van de inbreuken vraagt u een herkeuring aan. Pas wanneer de installatie helemaal conform is verklaard, kan deze in dienst gesteld worden. Bij niet-naleving kan de watertoevoer geschorst worden.

Na afloop van de keuring

Na  afloop van de keuring krijgt u achteraf een keuringsattest. Indien de keuring digitaal wordt uitgevoerd kan het attest automatisch bezorgt worden aan de exploitant. Bij niet-digitale keuringen moet u zelf het attest overmaken aan de exploitant ook het uitvoeringsplan en toestellenlijst dient u te bezorgen aan uw drinkwater leverancier.