Geurhinder.

Bij Riosan kan u steeds terecht om geurhinder op te sporen. Met speciale toestellen kunnen wij de oorzaak van de geurhinder vlot vinden.

Last van rioollucht in en om de woning?

De rioollucht komt rechtstreeks de woning binnen omdat uw rioleringsstelsel in huis niet luchtdicht is afgewerkt! Geen of verdroogde sifons, slechte verbindingen, onvoldoende, niet werkende of ontbrekende riolering zijn vaak de oorzaak. De beluchting en ontluchting van de riolering tot buiten de woning brengen is vaak de oplossing. Geurhinder kan voorkomen bij verbouwingen, afkoppelingswerken en nieuwbouw.

Geuren afkomstig van de openbare riolering?

Geen aangepaste ventilatie van de riolering, meer drukrioleringen met turbulentie bij lozingspunten, lange transportafstanden in gravitaire leidingen, hoge vullingsgraad van gravitaire leidingen, gezamenlijk voorkomen van gescheiden en gemengde stelsels kunnen aanleiding geven tot geurhinder.

De geur die ontstaat door een rottingsproces in de riolering, wordt gekenmerkt door de typische rotte eieren-geur van waterstofsulfide (H2S) en kan erg hinderlijk zijn.

Door een doordacht ontwerp en goede aanleg van de riolering kan men de geurhinder vermijden of beperken. Ten eerste moet de vorming van sulfiden zoveel mogelijk voorkomen worden en ten tweede moet voorkomen worden dat sulfiden worden vrijgezet naar de atmosfeer.

Met de rookgenerator JRT Fog (goedgekeurd door Vlario) sporen we de oorzaken van de geurhinder op.

Maak via het contactformulier of telefonisch een afspraak.