Foutopsporing

In uw tuin kunnen vele en diverse soorten ondergrondse leidingen voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om stroomkabels, waterleidingen, gaspijpleidingen en rioleringsstelsels. Bij problemen kunnen deze gebroken, verstopt, verkeerd verbonden of versleten zijn. Voordat er gegraven gaat worden is het noodzakelijk om goede en nauwkeurige informatie over deze leidingen te verkrijgen. Om de ligging van alle leidingen op te zoeken, te traceren en te markeren alvorens te gaan graven kan er gebruik gemaakt worden van verschillende toestellen.

Bovengrondse localisatie toestellen

Ridgid Scout Locator kabel- en leidingdetector: bovengronds opsporen van kabels en leidingen. (i.s.m. de inspectie camera) met 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 kHz and 33 kHz frequentie

C.Scope DXL kabel- en leidingdetector: bovengronds opsporen van kabels en leidingen. (i.s.m. de inspectie camera) met 33Kz frequentie tot 4m diepte 

Geluidstoestel Riosound & Riosound II (self-made en goedgekeurd door Vlario) : opsporen van
leidingen en/of vaststellen van correcte aansluitingen. Dit toestel heeft een zeer grote reikwijdte en kan ook makkelijk gebruikt worden om de aansluitingen op het openbaar stelsel te controleren. (inspectieputten, huisaansluitputten, leidingen, … ) 

Metaaldetector XP Deus WS5 : opsporen deksels, nutsleidingen, enz … 

Extra Toestellen

Automatisch waterpasstoestel Topcon AT-G6 : nivelleerwerk, dieptes leidingen, …

Mobiele stroomgenerator 220V – 3kV