Extra diensten

Riosan is ook gespecialiseerd in het detecteren van riolerings- en leidingsproblemen. Waaronder het opsporen van geurhinder, lekdetectie in drinkwaterleidingen en andere. Fouten in sanitaire leidingen, afvoeren en andere. Bovengrondse opsporing van ondergrondse leidingen, breuken of fouten. Vochtproblemen en waterinsijpeling (platte daken, groen daken). In heel Vlaanderen! Hiervoor gebruiken we specifieke toestellen die accuraat de problemen kunnen vinden. Maak via het contactformulier of telefonisch een afspraak.