Als gecertificeerde keurders kunnen wij uw private waterafvoer en waterinstallatie(s) keuren in gans Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2021 werd de keuring van de afvoer voor afval- en regenwater en de waterinstallatie aangepast en uitgebreid. Een keuring is vanaf dan verplicht voor de waterafvoer en voor alle aanwezige waterinstallaties: de waterinstallatie, de installatie tweedecircuitwater (TCW, bv. regenwater of een eigen waterwinning) en de niet-aangesloten waterinstallatie (NABI, bv. putwater).

Meer info over deze keuringen vindt u op de website van VMM.

Meer info over de keuring voor privéwaterafvoer met de nieuwe richtlijnen vindt u op de website van VLARIO & AQUAFLANDERS.

SAMEN MAKEN WE VLAANDEREN BLAUWGROEN!

Vanaf 1 april 2023 kan u bij Riosan ook terecht voor overstromingsattesten en watertoetsstudies.

Wij staan u graag ten dienst voor de keuring van rioleringen, sanitaire waterinstallaties, studie & advies bij afkoppeling riolering, camera inspecties van rioleringen en andere, foutopsporingen, lekdetectie, opsporen geurhinder, enz.

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2027. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.

Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen DWA (droogweerafvoer of afvalwater) en RWA (regenwaterafvoer of regenwater) worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt in volgorde van prioriteit bij voorkeur hergebruikt, ter plaatse geïnfiltreerd, gebufferd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht het aansluiten van afvalwater op de riolering en het scheiden ervan op privaat domein.