Als gecertificeerde keurders kunnen wij uw private waterafvoer en sanitaire binneninstallatie keuren in gans Vlaanderen.

Wij staan u graag ten dienst voor de keuring van rioleringen, sanitaire binneninstallaties, studie & advies bij afkoppeling riolering, camera inspecties van rioleringen en andere, foutopsporingen, lekdetectie, opsporen geurhinder, enz.

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2027. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.

Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen DWA (droogweerafvoer of afvalwater) en RWA (regenwaterafvoer of regenwater) worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt in volgorde van prioriteit bij voorkeur hergebruikt, ter plaatse ge├»nfiltreerd, gebufferd of naar grachten en waterlopen afgevoerd.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht het aansluiten van afvalwater op de riolering en het scheiden ervan op privaat domein.