Werkwijze

Een correcte afkoppeling van het hemelwater is slechts mogelijk indien alle betrokken partijen voldoende geïnformeerden begeleid worden in het proces. Dit is een van de taken van de afkoppelingsadviseur. Hij is het aanspreekpunt voor de bewoners langsheen het afkoppelingstraject. Dit gebeurt in vier stappen:

 • Afkoppelingsstudie van de woning: U krijgt hiervoor bezoek van de deskundige met een plaatselijk onderzoek van de bestaande toestand. Er wordt gezocht naar de meest efficiënte manier en minst dure oplossing om afvalwater van regenwater te scheiden.
 • Toelichting en bespreking van de afkoppelingsstudie: U ontvangt een plan met de bestaande, een plan metde afgekoppelde toestand en de raming van de kostprijs.De afkoppelingsdeskundige komt een tweede maal bij u langs om tot ondertekening van een overeenkomst over te gaan.
 • De afkoppelingswerken
 • Controle van gescheiden stelsel: Op basis hiervan ontvangt u een keuringsattest. Volgende documenten dienen hiervoor ter beschikking te zijn:
  • documenten betreffende toegestane afwijkingen , gewestelijke verordening, provinciale verordening, enz ...
  • kopij van de bouwvergunning, verkavelingsvoorschriften en bouw- of funderingsplan.
  • fotomateriaal  genomen tijdens de aanleg van de riolering, regenwaterput, infiltratievoorziening, septische put, enz ...
  • facturen, bestelbons, enz...
  • het beste tijdstip van de keuring is als de riolering geplaatst is, alle aftappunten voor bv.hergebruik van het hemelwateraanwezig zijn , de pomp geplaatst is (of een aankoopfactuur kan voorleggen) en het goed nog niet bewoond is.

Download hier het praktische verloop van een keuring.