Hoe?

De hemelwaterafvoer moet gebeuren volgens de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

  • hergebruik van hemelwater
  • infiltratie op eigen terrein
  • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatig afvoerweg
  • lozing in de RWA

Download waterwegwijzer.pdf