Camera inspectie

Inspectie camera type : Rothenberger Rocam 3 Multimedia (30m) met afstandsmeter en zender om de camerakop bovengronds te kunnen lokaliseren tot een diepte van ong. 2 à 3m. Inspectiemogelijkheid van leidingen Ø 70mm tot min. Ø 400mm.

​Dit kan zowel worden ingezet (met eventueel beeldverslag, video en foto opname) voor het opsporen van aansluitingen, lekken, breuken, enz … in leidingen. Alsook om na te gaan of er geen puin, betonresten, afval, enz … werd achtergelaten in de leidingen bij aanleg (zowel op privé als openbaar domein, bv. voor oplevering).