Andere toestellen

  • C.Scope DXL kabel- en leidingdetector: bovengronds opsporen van kabels en leidingen. (bv. ism de inspectie camera)
  • Rookgenerator JRT Fog (Goedgekeurd door Vlario) : opsporen van leidingen en/of vaststellen van correcte aansluitingen.
  • Geluidstoestel Riosound (self-made en goedgekeurd door Vlario) : opsporen van leidingen en/of vaststellen van correcte aansluitingen.
    ​Dit toestel heeft een zeer grote reikwijdte en kan ook makkelijk gebruikt worden om de aansluitingen op het openbaar stelsel te controleren. (inspectieputten, huisaansluitputten, leidingen, … )
  • Metaaldetector XP Deus WS5 : opsporen deksels, nutsleidingen, enz …
  • Automatisch waterpasstoestel Topcon AT-G6 : nivelleerwerk, dieptes leidingen, …
  • Mini inspectiecamera (flexibel, 1m) : nazicht kleine diameters, vanaf Ø15mm
  • Kleurstoffen
  • ...