Als gecertificeerd keurder kan ik uw private waterafvoer keuren in gans Vlaanderen

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.

Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen (DWA, droogweerafvoer of afvalwater en RWA, regenwater-afvoer of regenwater) worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt naar grachten en waterlopen afgevoerd.

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.

Riosan

  • Riosan - Klaus Vanwambeke - Els De Moté
  • Kaperij 5
  • 9688 Schorisse (Maarkedal)
  • Tel/Fax: 055 60 70 07
  • Gsm: 0495 74 16 97 - 0495 25 13 33
  • BTW: BE 0824.459.517

info@riosan.be

Certificaatnr. vlario: KPRV-20100915-00021
Inspecteurnr. AquaFlanders: 11083

buis

Welkom op onze website, we zijn verheugd u te mogen begroeten

Wij staan u graag ten dienst voor keuring riolering, afkoppelingsstudies, afkoppelingsadvies, camera inspectie riolering en andere, foutopsporing riolering, ...